thành viên fanpop từ năm June 2007

  • Female, 29 years old
  • beringen, limburg
  • Favorite Movie: The Notebook , beyond border,The original sin , ...
    Favorite Musician: N.E.R.D, Cassie ,... R&B., hip hop, pop.
    Favorite Book or Author: Never read one :s
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

brileyforever77 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I'm so happy I found another Buffy fan:) đã đăng hơn một năm qua
Alina đã đưa ý kiến …
xin chào , no i didn't ... đã đăng hơn một năm qua
big smile
laurik2007 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào question? did bạn make the Tate Spot? đã đăng hơn một năm qua