Aℓice Arin

thành viên fanpop từ năm October 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
flaming-wave666 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hiiii Alice! OMG I'm terribly sorry for such late reply! I'm great! Wonderful actually!! And how are YOU?? How are your holidays?? Miss school? :D đã đăng hơn một năm qua
ZekiYuro trao các điểm thưởng cho tôi về my images
The girl in your biểu tượng looks like Erza of manga Fairy Tail?? đã đăng hơn một năm qua
heart
flaming-wave666 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
AAAAAAALIIIIIIICEEEE!!!! OMG It's been SOOOOOOOOOOOOOO LOOOOOOOONG!!! Of course I remember you, how can I forget??? OMG! How have bạn been??? Anything new??? :DD
Hahg, tình yêu your motto! bởi that I assume bạn like PotC as well! Awesome! =^___^= đã đăng hơn một năm qua