Alenia Dark

thành viên fanpop từ năm December 2014

  • Female, 19 years old
  • California
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

big smile
AleniaDark đã đưa ý kiến về AleniaDark
MERRY CHRISTMAS!!! đã đăng hơn một năm qua
AleniaDark đã đưa ý kiến về AleniaDark
Am I a rule follower? Well, I don't know. I am Chaotic Neutral. It depends.

(Well, I fluctuate between Chaotic Neutral and Neutral Good, but I am not in any ways a True Neutral. Too boring.) đã đăng hơn một năm qua
AleniaDark đã đưa ý kiến về AleniaDark
Am I the only one who thinks that Harley is still a teeny tiny bit sane? đã đăng hơn một năm qua