Andrea Berkheimer

thành viên fanpop từ năm August 2016

  • Kingsville, Maryland
  • Favorite Musician: Michael Jackson
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

cool
cherl12345 đã đưa ý kiến …
Hi, Andrea đã đăng cách đây 4 tháng
Ajagirly đã đưa ý kiến về Michael Jackson
Hi everyone,
First of all I am not going to watch leaving Neverland because it's
full of lies and hate against Michael Jackson. I will always tình yêu MJ,
King of Pop. Just gonna keep hát and dancing to his âm nhạc
to make me feel better. 😊 đã đăng cách đây 4 tháng