Aimie Dawn;

thành viên fanpop từ năm December 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Joana94 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu the photos...kurt will always live in my memory đã đăng hơn một năm qua
kiss
royalssy trao các điểm thưởng cho tôi về my links
M♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Copy
♥I♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥And
♥♥C♥♥♥♥♥♥♥♥♥Paste
♥♥♥H♥♥♥♥♥♥♥♥This
♥♥♥♥A♥♥♥♥♥♥♥♥If
♥♥♥♥♥E♥♥♥♥♥♥You
♥♥♥♥♥♥L♥♥♥♥♥Just
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥L.o.v.e
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥michael
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥jackson to hiển thị the world that he is the only king of pop đã đăng hơn một năm qua
selenagomezfan7 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào i red your vịt đực, drake chuông, bell bài viết become a người hâm mộ again it's awesome i saw one of his những người hâm mộ inspired me to become a người hâm mộ again was that me? đã đăng hơn một năm qua