thành viên fanpop từ năm September 2013

  • 21 years old
  • Portugal
  • Favorite TV Show: Sổ tay tử thần
    Favorite Musician: F(x), Red Velvet, Jessica
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Aff_x_tion đã đưa ý kiến về F(X) Sulli | 최설리
Sulli💜 đã đăng cách đây 4 tháng
heart
Aff_x_tion đã đưa ý kiến về Oh My Girl
Really cute group I tình yêu cupid đã đăng hơn một năm qua
heart
Aff_x_tion đã đưa ý kiến về Lovelyz
Hi~ đã đăng hơn một năm qua
Aff_x_tion đã bình luận…
The song cách đây 4 tháng