Daria,Morgan Lena and Danny

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • 23 years old
  • Bergen, Norway
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

toxiceli21 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
thanks for adding me! đã đăng hơn một năm qua
nessie-eska đã đưa ý kiến …
xin chào thanks for the add :) đã đăng hơn một năm qua
smile
Smilebaby05 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hey, Thx for the add...:)

Please tham gia my club... -----> link đã đăng hơn một năm qua