Nate The HedgeHog

thành viên fanpop từ năm February 2010

  • Male, 28 years old
  • Favorite TV Show: amy sonic hoặc mario hiển thị
    Favorite Movie: if they ever have a sonic hoặc mario movie
    Favorite Musician: Owl City
    Favorite Book or Author: diary of a wimpy kid, hoặc any sonic hoặc mario movie
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

abn1126 đã đưa ý kiến …
Damn man everyone is gangin up on u đã đăng hơn một năm qua
AmyRose109 đã đưa ý kiến …
Nate the hedgehog im the real amy rose but i do not like bạn as a boyfriend and i do not know you.Well good think soniku and my sister sonamylove10 guards me! đã đăng hơn một năm qua
AmyRose109 đã bình luận…
P.S:sonamylove10 is really my sister ask her.Her name is Brianna Rose. hơn một năm qua
AmyRose109 đã bình luận…
it looks like she changed her name to anna rose.i wonder why hơn một năm qua
AmyTheHedgie đã bình luận…
No. NUMBERS DUH >:C hơn một năm qua
popthefox đã đưa ý kiến …
um..not to be mean but your not marriad to amy..amy likes sonic XD well not anymore cause of sally XD but she does like him though XD đã đăng hơn một năm qua
popthefox đã bình luận…
U JUST GOT PWNED! XD hơn một năm qua
josonic đã bình luận…
:O ...i wonder how he will responed...btw amy is awesome! hơn một năm qua
AmyRose109 đã bình luận…
yeah your not married to me hơn một năm qua
AmyTheHedgie đã bình luận…
YEAH! hơn một năm qua