Ally (AC) Chaffin (Numbuh 6)

thành viên fanpop từ năm December 2011

  • Female, 21 years old
  • KND , Texas
  • Favorite TV Show: Codename: Kids tiếp theo Door
    Favorite Movie: Operation Z.E.R.O.
    Favorite Musician: I tình yêu A LOT of music!!! Too much to name!! :)
    Favorite Book or Author: Harry Potter, Sisters Grimm,
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sad
ilovesushi101 đã đưa ý kiến …
I miss talking 2 bạn D: đã đăng hơn một năm qua
ACnumbuh6 đã bình luận…
I miss talking to bạn too :( hơn một năm qua
ilovesushi101 đã bình luận…
:) saweet, ur back! we can finally chat again xD hơn một năm qua
cool
ilovesushi101 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
bạn are very artistic and your pictures are well drawn. Also bạn are a great friend đã đăng hơn một năm qua
ACnumbuh6 đã bình luận…
Awwwwwww thanks!!!!! Your an great friend too!!!!! :) hơn một năm qua
ilovesushi101 đã bình luận…
all guds bff hơn một năm qua
smile
ilovesushi101 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
ur các bài viết r ama za zing đã đăng hơn một năm qua
ACnumbuh6 đã bình luận…
Thanks sooo much!!!! Ur an awesome friend!!!!! :) hơn một năm qua
ilovesushi101 đã bình luận…
No worries BFF :) hơn một năm qua
ilovesushi101 đã bình luận…
numbuh 5s chilled hơn một năm qua