thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Female, 26 years old
  • Favorite Movie: Avatar, New Moon, Twilight,
    Favorite Book or Author: Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn. The Host, House of night series Authors= P.C & Kristen Cast, Stephenie Meyer, Dennis Jürgensen
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

lottielovejacob trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
i tình yêu your pictures đã đăng hơn một năm qua
LoveLannie đã đưa ý kiến …
Hi, can u plz tham gia the "anime themes" club at
<link>,
if u like?? I would b really happy if u tham gia bt if u dnt want to thats fine with me. Thx :D đã đăng hơn một năm qua
marthatsal trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi! There is a competition with pictures about Twilight here

link

this club is called "International Twilight" but i no one really visits it, so i created this competition about the "Edward" of your country! bạn may want to participate! It's very easy, bạn only have to think of an actor from your country who could play Edward and post a pic of him! Have a nice ngày . đã đăng hơn một năm qua