Jayme Lambert

thành viên fanpop từ năm December 2009

  • Female, 23 years old
  • El Paso, United States Virgin Islands
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

LoveLannie đã đưa ý kiến …
Hi, can u plz tham gia the "anime themes" club at
<link>,
if u like?? I would b really happy if u tham gia bt if u dnt want to thats fine with me. Thx :D đã đăng hơn một năm qua
big smile
musiclover2015 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
xin chào người hâm mộ me back! btw please tham gia my club Fighting For Freedom! FFF for short!XD
link
but first please check out "club rules" located in the club các diễn đàn đã đăng hơn một năm qua
Starring trao các điểm thưởng cho tôi về my images
★ ☆ ✰ I just sent bạn a ngôi sao because I think bạn are one. Send this to all the people that bạn think are stars. If bạn get thêm than 10 back you're a shining star. If bạn get less than 10 back you're getting there.....★ ☆ ✰ đã đăng hơn một năm qua