Claire loves her bfbf! <3

thành viên fanpop từ năm December 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

noControl1199 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi,

"The Fray" is Louis Tomlinson's yêu thích band. If bạn liked his cover of "Look After You", can bạn please please tham gia his người hâm mộ club? He is a very talented musician and bạn might already know he is part of One Direction.

Please tham gia his club here. I'd appreciate it.

link

Thank bạn so much !! đã đăng hơn một năm qua
hettycool trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hi plz will u tham gia my Twilight cast and characters spot here is the link link :) đã đăng hơn một năm qua
heart
al0898 đã đưa ý kiến …
I LUV YOUR biểu tượng đã đăng hơn một năm qua