Lauren

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female, 119 years old
  • Favorite TV Show: PrisonBreak,OneTreeHill,90210,Pokemon,Beyblade,PrettyLittleLiars,BachelorPad
    Favorite Movie: Too many.
    Favorite Musician: uhh probably Nickelback
    Favorite Book or Author: Lots ^.^
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

precita đã đưa ý kiến …
Just curious, why do bạn like Contestshipping so much if bạn dislike May? I don't understand how bạn can tình yêu the ship so much if bạn dislike one of the characters. bạn claim May didn't grow hoặc was bland, yet everything in this ship negates that because bạn see it. So why do bạn hold this grudge against May for? đã đăng hơn một năm qua
3kicks đã đưa ý kiến về Damon & Elena
"There's thêm hope for Delena than ever."

link đã đăng hơn một năm qua
loveofdelena đã bình luận…
well of course there is!! we wouldn't continue to be here if there wasnt. hơn một năm qua
lovesobrev đã bình luận…
YES THIS IS TRUE hơn một năm qua
eagle_tamer trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
声をきかせて 声をきかせて 声をきかせて
声をきかせて 声をきかせて 声をきかせて
声をきかせて 声をきかせて 声をきかせて!!!
đã đăng hơn một năm qua