Carlie S

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Female, 19 years old
  • Iowa
  • Favorite TV Show: Supernatural
    Favorite Movie: Guardians of the Galaxy
    Favorite Musician: Sam Hunt
    Favorite Book or Author: Lorien Legacies
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ben10000000 đã đưa ý kiến …
i cant get on meebo on my dad's computer so hộp thư đến me hoặc neara my một giây acount(if u dont get a response from one try the other) đã đăng hơn một năm qua
hmmm
18seuferer đã đưa ý kiến …
Can someone explain how to have favorites. đã đăng hơn một năm qua
lemons16 đã đưa ý kiến …
Thxs for da add hun!! =] đã đăng hơn một năm qua
18seuferer đã bình luận…
Waht add? Srry, I'm spacing out. hơn một năm qua
lemons16 đã bình luận…
um thxs for faning me.. hơn một năm qua
18seuferer đã bình luận…
oooooooooooooooo... LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua