Sage Turmelle

thành viên fanpop từ năm August 2015

  • Male, 22 years old
  • Waterville , Maine
  • Favorite Movie: Những mảnh ghép cảm xúc
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

15sturmelle2 đã đưa ý kiến về Người sắt
Tony Stark was able to build this! In a cave! With a box of scraps! đã đăng cách đây một tháng 1
15sturmelle2 đã đưa ý kiến về Carol Danvers / Ms. Marvel
Who else is excited for Captain Marvel? Also, which agent from Agents of S.H.I.E.L.D do bạn guys will be likely to appear in Captain Marvel? I personally would like to see Skye in Captain Marvel. đã đăng cách đây 7 tháng
15sturmelle2 đã đưa ý kiến về Black Lightning
Anyone else think Peter Gambi looks like Everett Ross with a mustache? đã đăng hơn một năm qua