thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Female, 22 years old
  • Czech Republic
  • Favorite Movie: The Lion King,Harry Potter,Moonwalker,Sweeney Todd:The Damon Barber of the Fleet Street, This Is It
    Favorite Musician: Michael Jackson, Die Happy
    Favorite Book or Author: Dancing The Dream, Moonwalk, Anything bởi Jacqueline Wilson hoặc Dan Brown, Harry Potter! :)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

14Michelle đã đưa ý kiến về Adam Lambert
xin chào there Glamberts! Follow me on Twitter https://twitter.com/MichelleRose014 I'm a huge Glambert too :) đã đăng hơn một năm qua
14Michelle đã đưa ý kiến về Michael Jackson
xin chào there! I know I haven't been here in ages but I still L.O.V.E Michael the same....I'm sorry. I'm on twitter, so if bạn feel like it, bạn can follow me. I might follow back :)) https://twitter.com/MichelleRose014 đã đăng hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
Hi, Welcome back hơn một năm qua
cherl12345 đã đưa ý kiến …
I've started a club in honor of Michael Jackson, www.fanpop.com/spots/Mari, and you're welcome to tham gia đã đăng hơn một năm qua