EMILY THE DRAMA Queen

thành viên fanpop từ năm May 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Sugarbaby15 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
A ngôi sao has 5 ends.
A square has 4 ends.
A tam giác has 3 ends
A line has 2 ends.
But the vòng tròn of our friendship has no end.
........................♥♥............................ ..........
.Send this to all your best Những người bạn including me , if ...............I am one!
if bạn get 5 back , bạn are a good friend
If bạn get 10 , bạn are popular.
If bạn get 15 back, dang I'm jealous! đã đăng hơn một năm qua
sandiphardy đã đưa ý kiến …
hi emily đã đăng hơn một năm qua
kingboss đã đưa ý kiến …
xin chào Emily! Do bạn remember me? I havent been on here in forever. Do bạn still get on? đã đăng hơn một năm qua