Ashleigh Bieber

thành viên fanpop từ năm April 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
Soul_Dragneel trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thanks for the add! x3

Would bạn like to tham gia my club, prease?
link
Thanks! :) đã đăng hơn một năm qua
123pixie đã bình luận…
sure :D hơn một năm qua
heart
nmwba15 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
AWWWWWW xD I'm missing bạn waaaaaaay more!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
mischievous
nmwba15 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào sweetie ^_^ How are you? :) đã đăng hơn một năm qua