Jonho

thành viên fanpop từ năm September 2008

  • London, Ontario
  • Favorite TV Show: Doctor Who
    Favorite Movie: Nữ hoàng băng giá
    Favorite Musician: Daft Punk
    Favorite Book or Author: The Fault in Our Stars
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mangafreak24 đã đưa ý kiến …
add me plz X) đã đăng hơn một năm qua
Runegirl124 đã đưa ý kiến …
link

can bạn please tell me what bạn think đã đăng hơn một năm qua
Sasunaru120 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hi wanna be friend bởi the way I like your biểu tượng đã đăng hơn một năm qua
120sharptooth3 đã bình luận…
Sure thing, and thanks~ :3 hơn một năm qua
kogm123 đã bình luận…
hi hơn một năm qua
120sharptooth3 đã bình luận…
Herro~~~ hơn một năm qua