★ Taylor ★

thành viên fanpop từ năm September 2015

  • 18 years old
  • Favorite TV Show: The Twilight Zone, Game of Thrones
    Favorite Movie: Rise of the Guardians, Peter Pan
    Favorite Musician: BigBang, Mother Mother, My Chemical Romance, La Dispute, Twenty One Pilots
    Favorite Book or Author: Harry Potter & The Chamber of Secrets, Harry Potter & The Prisoner of Azkaban
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
BJsRealm trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
🐰H🐣A🐇P🐥P🐰Y🐤➕🐇E🐥A🐰S🐤T🐇E🐣R🐰! ♥️🌹♥️🌹♥️🌹♥️🌹♥️ đã đăng cách đây 5 tháng
cool
cherl12345 đã đưa ý kiến …
Nice to meet bạn đã đăng cách đây 6 tháng
smile
Flickerflame trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi, thanks for the add đã đăng cách đây 6 tháng