-----------------

thành viên fanpop từ năm December 2008

  • Female, 118 years old
  • Peru
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mcewen_girl trao các điểm thưởng cho tôi về my images
HAPPY HOLIDAYS. ♥ đã đăng hơn một năm qua
xxGossip-Girlxx trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Merry Chirstmas And A Happy 2010! đã đăng hơn một năm qua
clules11 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks. I tình yêu your biểu tượng too. đã đăng hơn một năm qua