thành viên fanpop từ năm December 2008

  • Female
  • Germany
  • Favorite TV Show: House! ~for sure~
    Favorite Musician: Missy Higgins, Damien Rice, The Corrs, Morrissey, Glen Hansard, Counting Crows
    Favorite Book or Author: Billy Liar, Lovely Bones, PS I tình yêu you, Angela's Ashes
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

dramadoll trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Schone! ^^ ich mag diese Bilde!!! :) đã đăng hơn một năm qua
its_me_dreaming đã đưa ý kiến …
oh, der schrei, impressive.... đã đăng hơn một năm qua
-rat đã bình luận…
thx for adding :D hơn một năm qua
Aivi trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
link < Thanks for that :) đã đăng hơn một năm qua