Sylvia; call me Silver, Sylvie, Fey, Sylvia, hoặc Elf. hoặc anything bạn want.

thành viên fanpop từ năm March 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
smile
hetalianstella trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Merry Christmas~!!! ^ ^ đã đăng hơn một năm qua
chcknmr đã đưa ý kiến …
xin chào bạn never replied :) đã đăng hơn một năm qua