Nala

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female
  • i live in Pride Rock that is in the pride lands
  • Favorite TV Show: since would a sư tử cái, lioness watch t.v?
    Favorite Movie: what is a movie? im a sư tử cái, lioness
    Favorite Musician: dont have one
    Favorite Book or Author: i dont read
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

thetankmoment trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi, Nala! đã đăng hơn một năm qua
-Vitani- trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Oh my days, xin chào nala rember me Vitani XDDDD Long time no see! đã đăng hơn một năm qua
smile
Jessica-89 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào it's me Jessowey I Just made another acount with Facebook đã đăng hơn một năm qua