Ryuzaki (as far as bạn know)

thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Male, 31 years old
  • Obviously, I'm not going to reveal my REAL real name here. Kira needs a name and a face to kill. So, what kind of idiot would I be to reveal it to everybody on the Internet?
  • Favorite TV Show: Sổ tay tử thần
    Favorite Movie: L: Change the World
    Favorite Musician: I don't listen to music. Unless I'm searching for subliminal messages.
    Favorite Book or Author: L: Change the World, Death Note: Another Note
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

renrenmeii đã đưa ý kiến …
Hello there, Lawliet xD đã đăng hơn một năm qua
Kathline33 đã bình luận…
we all know your name...... hơn một năm qua
NRU đã đưa ý kiến …
Hi L, I tình yêu bạn ! Do bạn want to marry me xp ?
=3 đã đăng hơn một năm qua
ScaryCatfish đã bình luận…
There is only a 5% chance he would actually marry you. Now, there is a 95% percent chance he would marry me. hơn một năm qua
-BB đã đưa ý kiến …
I will kill bạn Mr. I am world's best detective..... đã đăng hơn một năm qua
Castalinia đã bình luận…
Don't lay a finger on him bạn bastard. hơn một năm qua
-BB đã bình luận…
I can do what I can do..... hơn một năm qua
Castalinia đã bình luận…
If bạn hurt my love, i will DESTROY you. hơn một năm qua