J U N E. A M B E R ♥'.

thành viên fanpop từ năm March 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sexyboy1234 đã đưa ý kiến …
im ur i swear i tình yêu bạn wso much to bye babe đã đăng hơn một năm qua
sexyboy1234 đã đưa ý kiến …
can i plz have ur number bc i wanna talk to youu đã đăng hơn một năm qua
sexyboy1234 đã đưa ý kiến …
plz just read my khẩu hiệu đã đăng hơn một năm qua