Chira

thành viên fanpop từ năm August 2011

  • 24 years old
  • Wouldn't bạn Like To Know?
  • Favorite TV Show: Family Guy, American Dad, South Park, and...anything funny
    Favorite Movie: Nightmare Before Christmas, feardotcom, Shallow Ground, Salt
    Favorite Musician: Marilyn Manson, Michael Jackson, Pink, Justin Beiber
    Favorite Book or Author: I don't read, but I look at any kind of porn.... if that counts?
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sabrinaveary trao các điểm thưởng cho tôi về my images
luv the hình ảnh đã đăng hơn một năm qua
r-pattz trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for the add and tường post. ;D đã đăng hơn một năm qua
-Chira- đã đưa ý kiến về Harry Potter
hey! just read the motto. thats shit, i tình yêu the dark side XP đã đăng hơn một năm qua
JAlanaE đã bình luận…
Well, the khẩu hiệu doesn't explicitly state which one you're supposed to choose, does it? hơn một năm qua
3stripsonkeda đã bình luận…
@ chira It gives u the choice, u have to choose ;) hơn một năm qua
-Chira- đã bình luận…
sure, but who would even think to chose the light? hơn một năm qua