Eliza

thành viên fanpop từ năm September 2011

  • Female, 25 years old
  • Las Vegas, Nevada , United States of America
  • Favorite TV Show: A.N.T Farm, Victorious, iCarly
    Favorite Musician: ♥♥♥Avril Lavigne♥♥♥ Chyna Anne Mcclain, Lady Gaga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

miss-jz trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
tình yêu all yur articales đã đăng hơn một năm qua
XxzBellazxX đã đưa ý kiến …
xin chào :)
can bạn watch this and tell me what bạn think of it? it is a cover of the one that got away :)
link đã đăng hơn một năm qua
hettycool trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
hi plz tham gia my twilight cast and character spot-
link
And u can add as much as u want :) đã đăng hơn một năm qua