Iris NoLastName

thành viên fanpop từ năm June 2009

  • Female, 22 years old
  • Netherlands
  • Favorite TV Show: Supernatural, The Vampire Diaries
    Favorite Movie: Harry Potter, Naruto, Pirates of the Carribean, Coraline
    Favorite Musician: UVERworld, Spyair, FLOW
    Favorite Book or Author: Naruto, Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

bball1996 đã đưa ý kiến …
xin chào đã đăng hơn một năm qua
greengirl911 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hi!! đã đăng hơn một năm qua
smile
Natbr trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi
I realized that is a người hâm mộ of Percy Jackson!
I created another club for những người hâm mộ of the series
tham gia in club pleasee
link đã đăng hơn một năm qua