Nathan Briggs

thành viên fanpop từ năm September 2008

  • Male, 26 years old
  • Coventry, United Kingdom
  • Favorite TV Show: South Park hoặc Family Guy hoặc Simpsons I cant decide
    Favorite Movie: The Simpsons Movie
    Favorite Musician: N Dubz, Kanye West, 50 Cent, Nickelback everytin goood!
    Favorite Book or Author: 'HERE COME THE ALIENS' Its very specul 2 me az i got it wen i waz 3
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

man172 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
hello i want to ask bạn a question
1=are bạn the champion of wwe
2=how old are you
3=do bạn like john cena
4=who is your friend
5=what is your real name
6=what do bạn like
7=what do bạn like the most
8=what are bạn doing
9=are bạn the best person hoặc not
10=thank bạn alot đã đăng hơn một năm qua
seemierocked đã đưa ý kiến …
add me back bro đã đăng hơn một năm qua
toechana trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
hello how are bạn đã đăng hơn một năm qua