Ziggy Stardust Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 10

heart
fansfunsz đã đưa ý kiến …
~♥funny đã đăng hơn một năm qua
michaelshk đã đưa ý kiến …
ngôi sao man waiting in the sky wants to come and meet us but he thinks he'll blow our minds đã đăng hơn một năm qua
picresearch đã đưa ý kiến …
Hi all,

I am currently conducting some research for an artist and we ae looking for hình ảnh of the UK 1972-73 Ziggy Stardust tour.

Please get in contact if bạn hvae any, I would really like to speak with you. bạn contact me here hoặc at steven_burridge (at) hotmail (dot) come.

Thanks so much!

Steven đã đăng hơn một năm qua
crying
xobowie72xo đã đưa ý kiến …
I Miss Ziggy đã đăng hơn một năm qua
heart
Skylen đã đưa ý kiến …
Happy 65th Birthday Mr Bowie!!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
Skylen đã đưa ý kiến …
YAY! 90 fans! đã đăng hơn một năm qua
StichxAngel4eva đã bình luận…
should actually be 900 but yay! its a start anyway LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
Skylen đã bình luận…
lol, yeah hơn một năm qua
big smile
Yume-san đã đưa ý kiến …
Life on Mars is my favourite of his songs!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
Skylen đã đưa ý kiến …
New Spot: We tình yêu Glam Rock

link

Check it out if interested ;) đã đăng hơn một năm qua
junglefacejake đã bình luận…
I NEED TV WHEN IVE GOT TREX hơn một năm qua
Skylen đã bình luận…
:D hơn một năm qua
heart
Skylen đã đưa ý kiến …
╔═╦╦═╦═╦╦╗♥
╠═║║║║║║║║♥
║═╣╠╗╠╗╠╗║♥
╚═╩╩═╩═╩═╝♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
Skylen đã đưa ý kiến …
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ đã đăng hơn một năm qua