tạo phiếu bầu

zanhar1 Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị zanhar1 số phiếu bầu (1-100 of 477)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: Annie: German
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Acxa
50%
25%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: 1
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 1
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Witch House
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Symphonic
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Acxa
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 4
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 7
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 3
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 1
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 4
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 4
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 9
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 3
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: 7
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 1
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 8
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Regina: She goes through hard things but keeps fighting
50%
25%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: 4
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Azula and single strand of hair out of place
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 10
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 17
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 18
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 12
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 16
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 5
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 4
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 6
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 2
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 3
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 1
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 1
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 10
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 11
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 7
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 1
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 2
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 4
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 8
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 6
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 6
100%
0%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Spring
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Feminine
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 3
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 1
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 4
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 3
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 2
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 6
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 8
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 1
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 3
100%
0%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 1
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 7
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 7
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 4
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 8
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 4
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 5
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Lujon
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: 9
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 1
67%
33%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: 1
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: 10
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 11
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: 3
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 10
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 5
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 2
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 3
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 4
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 1
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 9
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 6
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 4
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: 1
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 10
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 2
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 5
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: 1
100%
0%