yui1234 Updates

a photo đã được thêm vào: TXT❤️💋 cách đây 13 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: NCT 127 엔시티 127 'Regular (Korean Ver.)' MV cách đây 14 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: NCT DREAM - We Go Up [MAFIA DANCE] cách đây 14 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: NCT 2018 총출동 할로윈 전야제 | Happy Halloween Eve 🎃👻 cách đây 14 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: TXT Funny Moment - try not to laugh pt 4 cách đây 14 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: TXT Funny Moment - Try not to laugh 3 cách đây 14 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: TXT Funny Moment - Try not to laugh 2 cách đây 14 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: TXT Funny Moment - try not to laugh cách đây 14 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: SuperM 슈퍼엠 ‘Jopping’ MV cách đây 14 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: TXT (투모로우바이투게더) - The Dream Chapter: MAGIC cách đây 14 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: [M/V] SEVENTEEN(세븐틴) - 예쁘다 (Pretty U) cách đây 14 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: [M/V] SEVENTEEN(세븐틴) - 어쩌나 (Oh My!) cách đây 14 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: M/V] SEVENTEEN(세븐틴) - 박수(CLAP) cách đây 14 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: [M/V] SEVENTEEN(세븐틴) - 숨이 차 (Getting Closer) cách đây 14 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: NCT 127 'Wakey-Wakey' MV cách đây 14 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: NCT 127 엔시티 127 'Simon Says' MV cách đây 14 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: NCT DREAM 엔시티 드림 'We Go Up' MV cách đây 14 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: NCT DREAM 엔시티 드림 'We Young' MV cách đây 14 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: [SUNYOUL’IVE] Naomi Scott - Speechless (영화 '알라딘'OST)(Original Key) cách đây 22 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: NCT 127 엔시티 127 'Cherry Bomb' MV cách đây 28 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: 【NCT 127】 「Limitless」 cách đây 28 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: NCT 127 엔시티 127 '소방차 (Fire Truck)' Performance Video cách đây 28 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: NCT U 엔시티 유 '일곱 번째 감각 (The 7th Sense)' MV cách đây 28 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: NCT 127 'Chain' MV cách đây 28 ngày by yui1234
fan art đã được thêm vào: Wooseok♥ cách đây một tháng 1 by yui1234
a video đã được thêm vào: [MV] UP10TION(업텐션) _ Blue Rose cách đây một tháng 1 by yui1234
a video đã được thêm vào: ASTRO 아스트로 - 니가 불어와(Crazy Sexy Cool) M/V cách đây một tháng 1 by yui1234
a video đã được thêm vào: [MV] SEVENTEEN(세븐틴) _ VERY NICE(아주 NICE) cách đây một tháng 1 by yui1234
a video đã được thêm vào: [MV] SEVENTEEN(세븐틴) _ Mansae(만세) cách đây một tháng 1 by yui1234
a video đã được thêm vào: MV] SEVENTEEN(세븐틴) _ BOOMBOOM(붐붐) cách đây một tháng 1 by yui1234
a video đã được thêm vào: [MV] UP10TION(업텐션) _ White Night(하얗게 불태웠어) cách đây một tháng 1 by yui1234
a video đã được thêm vào: TXT (투모로우바이투게더) '별의 낮잠 (Nap of a star)' Official MV cách đây một tháng 1 by yui1234
a video đã được thêm vào: NCT 127 엔시티 127 'Superhuman' MV cách đây một tháng 1 by yui1234
a video đã được thêm vào: NCT U 엔시티 유 'BOSS' MV cách đây một tháng 1 by yui1234
a video đã được thêm vào: UP10TION(업텐션) Your Gravity M/V cách đây một tháng 1 by yui1234
a video đã được thêm vào: [MV] Hwa Sa(화사) _ TWIT(멍청이) cách đây một tháng 1 by yui1234
a video đã được thêm vào: [MV] MAMAMOO(마마무) _ gogobebe(고고베베) cách đây một tháng 1 by yui1234
a video đã được thêm vào: [MV] SUNMI(선미) _ LALALAY(날라리) cách đây một tháng 1 by yui1234
a video đã được thêm vào: X1 (엑스원) 'FLASH' MV cách đây một tháng 1 by yui1234
a video đã được thêm vào: [M/V] SEVENTEEN(세븐틴) - 독 : Fear cách đây một tháng 1 by yui1234
a comment was made to the photo: anime girl cách đây một tháng 1 by Ksmona
a video đã được thêm vào: NCT DREAM 엔시티 드림 'BOOM' MV cách đây 2 tháng by yui1234
a video đã được thêm vào: [M/V] SEVENTEEN(세븐틴) - HIT cách đây 2 tháng by yui1234
a video đã được thêm vào: 박지훈(PARK JIHOON) - 'L.O.V.E' M/V cách đây 2 tháng by yui1234
a video đã được thêm vào: PRODUCE X 101 [6회] (경)'너를 만나' 우리 로봇이 달라졌어요★(축) 190607 EP.6 cách đây 3 tháng by yui1234
a video đã được thêm vào: PRODUCE X 101[ Me After National Producers] - Me After bạn (Color Coded Lyrics Eng/Rom/Han/가사) cách đây 3 tháng by yui1234
a video đã được thêm vào: [PRODUCE X 101] Masterpiece 'To My Youth (by. BOL4)' (Color Coded Han/Rom/Eng Lyrics) cách đây 3 tháng by yui1234
a video đã được thêm vào: 프로듀스 X 101ㅣ ′국프님께 행복을 나눠드립니다♥′ 국프만나ㅣ폴킴 cách đây 3 tháng by yui1234
a video đã được thêm vào: PRODUCE X 101 ′우리가 함께한다면′ 마스터피스ㅣ볼빨간사춘기 cách đây 3 tháng by yui1234
a comment was made to the poll: Who's your yêu thích Yuru Yuri character? cách đây 3 tháng by GDragon612