Yugioh The Abridged Series Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 37

BeKaTora đã đưa ý kiến …
is it a activ club? all the coments are a năm cách đây ^^ đã đăng hơn một năm qua
QueenofthePika đã đưa ý kiến …
I don't watch it, but when my cousin shows me some funny parts I lmao! đã đăng hơn một năm qua
laugh
LaVocaGirl đã đưa ý kiến …
EP 60 IS OUT~~~~~~!!!!!!! :D đã đăng hơn một năm qua
Rainshadow999 đã bình luận…
:D hơn một năm qua
laugh
Dragonfire657 đã đưa ý kiến …
Did bạn see 17 this guy was like aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh....... in america đã đăng hơn một năm qua
Rainshadow999 đã bình luận…
Yeah...good times... hơn một năm qua
JarodSnake7 đã đưa ý kiến …
xin chào EVERYONE EP 59 IS OUT ITS SO FUNNY đã đăng hơn một năm qua
laugh
Alchemistlover đã đưa ý kiến …
This never ceases to make me laugh so hard i can't breath! đã đăng hơn một năm qua
alpacagirl18 đã đưa ý kiến …
Hey, guys, there is now a Thiefshipping Abridged club! (Thiefshipping = MarrikxBakura) If bạn like Thiefshipping Abridged, go check it out! :) đã đăng hơn một năm qua
missracoon đã bình luận…
I think I shall<3 hơn một năm qua
alpacagirl18 đã bình luận…
Thanks! :) hơn một năm qua
Rainshadow999 đã bình luận…
Awesome! hơn một năm qua
big smile
spongefan612 đã đưa ý kiến …
IF bạn ARE A STEVE SAY "AYE" đã đăng hơn một năm qua
spongefan612 đã bình luận…
aye hơn một năm qua
spongefan612 đã bình luận…
Forever alone... hơn một năm qua
LaVocaGirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
spongefan612 đã đưa ý kiến …
Is it weird that I am a girl and I can mimic Marik and Bakura's voices well? O_O đã đăng hơn một năm qua
luvjapaneseyugi đã bình luận…
Nooo.... NOT AT ALL!! I feel bạn girl. hơn một năm qua
JarodSnake7 đã bình luận…
I can do everyone's voice hơn một năm qua
mischievous
spongefan612 đã đưa ý kiến …
I made one of the names on my thông tin các nhân Steve. bạn should know why :3 đã đăng hơn một năm qua
yamidanay120 đã đưa ý kiến …
Tell me a bedtime story đã đăng hơn một năm qua
heart
luvjapaneseyugi đã đưa ý kiến …
I tình yêu EPISODE 25!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
missracoon đã đưa ý kiến …
Can't wait intill the tiếp theo episode :DDD đã đăng hơn một năm qua
Alchemistlover đã đưa ý kiến …
Oh and what's your fave line? i can't even chose đã đăng hơn một năm qua
luvjapaneseyugi đã bình luận…
Yugi bạn little *bleep* bạn son of a *bleep* im going to tear of your *bleep* and shove them right up your *bleep* so you'll have to *bleep* sideways.... *bleep*!! EPISODE 25!!!! hơn một năm qua
luvjapaneseyugi đã bình luận…
SO FUNNY hơn một năm qua
Alchemistlover đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại so funny i agree hơn một năm qua
panisepic đã đưa ý kiến …
Yeah! went to anime Milwaukee met LK got his autograph, life mission complete! Success! :3 đã đăng hơn một năm qua
BlondeKuriboh đã bình luận…
Lucky!!!! hơn một năm qua
panisepic đã bình luận…
Yes! Last night at a dance the DJ played BAd Romance bởi Lady gaga, my Những người bạn and I then proceded to sing leather pants istead. LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
luvjapaneseyugi đã bình luận…
I like literal pants bạn should SOOOOOO check it out!! hơn một năm qua
panisepic đã bình luận…
literal pants is awesome to! i've seen it before leaning to the leeeeft... hơn một năm qua
missracoon đã đưa ý kiến …
CARD GAMES ON MOTERCYCLES?! đã đăng hơn một năm qua
BlondeKuriboh đã bình luận…
Card games on mooses!! hơn một năm qua
iluvsm đã bình luận…
Yusei: Jack... hơn một năm qua
Vicieron đã đưa ý kiến …
[Insert overused Catchphrase Here] đã đăng hơn một năm qua
BlondeKuriboh đã bình luận…
He doesn't stand a "ghost" of a chance!!! hơn một năm qua
iamawesome7887 đã đưa ý kiến …
THIS IS SUPER SPECIAL AWESOME! =D đã đăng hơn một năm qua
Vicieron đã đưa ý kiến …
Syncro what? đã đăng hơn một năm qua
iluvsm đã bình luận…
Syncro summ- hơn một năm qua
iluvsm đã bình luận…
Oh wait. I seemed to have stopped caring hơn một năm qua
Vicieron đã đưa ý kiến …
I CANT WAIT FOR THE BONDS BEYOND TIME ABRIDGED!!!! Y U NO CUM FASTR MOVIE!??!? đã đăng hơn một năm qua
trainofdoom82 đã bình luận…
*come xDDDD hơn một năm qua
fillassunshine đã bình luận…
i laughed so hard when i saw the movie! hơn một năm qua
gingerpie9 đã đưa ý kiến …
Nyeh bạn can`t steal my leather pants!
But oh yes I can Joey!
No bạn can`t Yugi!
Ha no bạn can`t because I am super speacail awsome!
YUGI! (Joey and Tristen start running after Yugi)
AAAAHHHHH!

đã đăng hơn một năm qua
popcorm781 đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
LuisLoz1 đã đưa ý kiến …
Check out my eBay store. I'm selling yugioh cards for cheap! most cards have a starting bid of 99 cents! link đã đăng hơn một năm qua
mischievous
050801090907 đã đưa ý kiến …
Nyeh!You can't beat my Brooklyn Rage!!!!! đã đăng hơn một năm qua
mischievous
050801090907 đã đưa ý kiến …
Omg!I am in tình yêu with Super Special Awesome Yugi!!!!! đã đăng hơn một năm qua
uzumakichan đã đưa ý kiến …
The awkward moment when your phone starts ringing in class and 'Leather Pants' bursts loudly for everyone to hear :S đã đăng hơn một năm qua
crazygirl_riri đã bình luận…
hhhhhhhh so true <3 hơn một năm qua
ekusas đã đưa ý kiến …
DUEL DISK SYSTEM™ đã đăng hơn một năm qua
gaaralover101 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại :) hơn một năm qua
animegrl52p đã đưa ý kiến …
Listening to Brooklyn Rage. tình yêu DAT SONG! đã đăng hơn một năm qua
ryogirl2010 đã đưa ý kiến …
watching... well... listening to yugioh abridged ep 1
đã đăng hơn một năm qua
DKall14 đã đưa ý kiến …
tường Quiz: What is the only cure for a lighting bolt to the face? đã đăng hơn một năm qua
Trainofdoom đã bình luận…
Paprika? hơn một năm qua
Avian3 đã bình luận…
maybe the ROCKET FIST !!! hơn một năm qua
InvaderStorm đã bình luận…
A *beep* sandwich. hơn một năm qua
Kaizawrr đã đưa ý kiến …
LK got banned again :( đã đăng hơn một năm qua
Trainofdoom đã bình luận…
CRAP!!! hơn một năm qua
Trainofdoom đã bình luận…
That is so not superspecialawesome hơn một năm qua
DKall14 đã bình luận…
That gives me rage of the brooklyn variety! hơn một năm qua
IZ-PPG đã đưa ý kiến …
Every time I like something I call it Super special awesome! đã đăng hơn một năm qua
PoweredKaoru đã bình luận…
haha XD hơn một năm qua
Sasukes_Gurl đã đưa ý kiến …
100th fan!!! <3 ytas đã đăng hơn một năm qua
laugh
ryogirl2010 đã đưa ý kiến …
i wach both the abridged and real series.i always compare the atitudes of the peoble in both of the series.
đã đăng hơn một năm qua
yuuram đã đưa ý kiến …
i tình yêu 2 watch yugioh, its my fav đã đăng hơn một năm qua
Ownersis đã đưa ý kiến …
CARD GAMES ON MODERNIZERS!!! đã đăng hơn một năm qua
natsuichan đã đưa ý kiến …
First tường post! jk I hate people who do that. A fanpop wall...fanpop really is becoming like a "like" page on Facebook XD đã đăng hơn một năm qua