Yu-Gi-Oh Which Yu-Gi-Oh GX dorm best fits your dueling style?

Pick one:
Slifer Red
Ra Yellow
cây giống hình tiêm bi, tháp chuông, cây giống hình tiêm bi, tháp chuông, obelisk Blue
is the choice you want missing? go ahead and add it!
 N1CK3L5 posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save