thêm hình ảnh

Wrath of Ashardalon Hình ảnh

thêm video

Wrath of Ashardalon Video

chưa có đường dẫn video nào được đăng bạn hãy là người đầu tiên!
tạo phiếu bầu

Wrath of Ashardalon Số Phiếu Bầu

hòa!
50%
50%
thêm wrath of ashardalon số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Wrath of Ashardalon Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
thêm wrath of ashardalon các câu trả lời >>  
viết bài

Wrath of Ashardalon Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Wrath of Ashardalon đường Dẫn

No links have been posted yet. bạn hãy là người đầu tiên!

Wrath of Ashardalon tường

laugh
RoleplayCraz98 đã đưa ý kiến …
Rule # 1 : 5 Characters per tháng if bạn choose i really want to get to know everyones character
Rule # 2 : I have characters set up exactly how i want bạn to see them bạn add thêm if bạn wish but thouse are guidlines.
Rule # 3 : Ask the maker of the roleplays if bạn can be in them.Just because they may want only sertain peple in them but in my roleplays i always want everyone to be it unless bạn don't want to them im totaly cool with that
Rule # 4: Have fun and include everyone đã đăng hơn một năm qua
RoleplayCraz98 đã bình luận…
Just some rules so we get in less fights if bạn wish to add thêm hoặc have a concern with one of them just tell me im open for your ideas hơn một năm qua
BooBooBear981 đã bình luận…
If we are suppost to include everyone why do we have to ask the maker of the roleplay to be in them? I'm just a bit cunfuzzled.... hơn một năm qua
RoleplayCraz98 đã bình luận…
WHAT???? im not adorable hơn một năm qua
RoleplayCraz98 đã đưa ý kiến …
This is where bạn can post any confusions hoặc các câu hỏi hoặc disagreements just remeber BE NICE đã đăng hơn một năm qua
RoleplayCraz98 đã bình luận…
*cough cough* Ellen no sarcasum hơn một năm qua