trả lời câu hỏi này

Người sói Câu Hỏi

I made a fansite for everyone who thinks Jacob Black belongs with them. Will bạn tham gia please? It's called Jacob Black and me

 Trentluvr6 posted hơn một năm qua
next question »

Người sói Các Câu Trả Lời

Leonie12 said:
sorry, I don't really want to.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »