trả lời câu hỏi này

Willow Smith Câu Hỏi

How old is Jaden and WIlliow smith ?

 XxMJJladyxX posted hơn một năm qua
next question »

Willow Smith Các Câu Trả Lời

Suntris said:
Jaden 12 Williow 10
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
i always thout . . . . .. . oh neva mind
mymymelove posted hơn một năm qua
*
willow is 9 not 10
caitlinvbeadles posted hơn một năm qua
tramonetate said:
Willow9 Jaden9or10
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
9
caitlinvbeadles posted hơn một năm qua
nika_4ever said:
well willow just turned 10 i think and jaden is 12
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
willow is 9
caitlinvbeadles posted hơn một năm qua
*
willow is 10 she đã đưa ý kiến so on ellen
Beliber03 posted hơn một năm qua
*
i think williow is kinda crazy foe cutting her hair and die it màu hồng, hồng
prodigyme posted hơn một năm qua
amira2234 said:
jaden is 12 turning 13
willow is 9 just turned 9 on october 31

select as best answer
posted hơn một năm qua 
caitlinvbeadles said:
jaden's 12 and willow's 9
select as best answer
 jaden's 12 and willow's 9
posted hơn một năm qua 
ovirelha said:
WELL JADEN IS 14 WHILE WILLOW IS 12
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Tippytoe2011 said:
19 and 16
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »