thêm hình ảnh

Vocaloid Oliver Hình ảnh

thêm video

Vocaloid Oliver Video

tạo phiếu bầu

Vocaloid Oliver Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Best pairing ever, i don't care :3
67%
33%
hòa!
32%
32%
người hâm mộ lựa chọn: hoặc dis. dis is gud 2 ◕3◕
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Hello how are bạn
75%
25%
thêm vocaloid oliver số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Vocaloid Oliver Các Câu Trả Lời

7 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
6 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm vocaloid oliver các câu trả lời >>  

Vocaloid Oliver đường Dẫn

No links have been posted yet. bạn hãy là người đầu tiên!

Vocaloid Oliver tường

Yuuii-chan đã đưa ý kiến …
Hello, I am new here, and Oliver is my favourite Vocaloid. He sounds very realistic and he is AWESOME! :D đã đăng hơn một năm qua
big smile
CliveDoveBrony đã đưa ý kiến …
Oliver is SO AWESOME! đã đăng hơn một năm qua
DaftPunk5555 đã bình luận…
I was just about to write that HAHA XD hơn một năm qua
Hyperhina đã đưa ý kiến …
Indeed,he is an amazing vocaloid. đã đăng hơn một năm qua