thêm hình ảnh

Vlad the Impaler Hình ảnh

thêm video

Vlad the Impaler Video

tạo phiếu bầu

Vlad the Impaler Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Hero
100%
0%
thêm vlad the impaler số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Vlad the Impaler Các Câu Trả Lời

chưa có câu trả lời nào được đăng bạn hãy là người đầu tiên!

Vlad the Impaler đường Dẫn

thêm vlad the impaler đường dẫn >>  

Vlad the Impaler tường

heart
FassMackee đã đưa ý kiến …
beautiful banner btw, I am part Romanian on my dads side, my grandfather told me that his father đã đưa ý kiến Vlad was a HERO to his people and not a monster at all. Vlad saved Romania from the Turks and the OTTOMAN empire. đã đăng hơn một năm qua
Bladewarrior đã bình luận…
and killed a lot of muslims in the process and a lot of his people for fun what yuh never listen to the documentary hơn một năm qua
FassMackee đã đưa ý kiến …
Because Some people Do not think wrasslin is the end all and be all of the universe? đã đăng hơn một năm qua
Bladewarrior đã đưa ý kiến …
why is there even a club for vlad the impaler he was voted one of the most evil men in the world đã đăng hơn một năm qua
Katz-meow đã bình luận…
Well why are bạn even here? hơn một năm qua
Gabri3la đã bình luận…
In our country he's the HERO! he protected his people. I know my country's history! hơn một năm qua