VKook (BTS) Updates

a photo đã được thêm vào: Vkook cách đây 4 tháng by Kim_Tani_19
a comment was made to the photo: V/ Kookie *-**”˜˜”*°•.ƸӜƷ hơn một năm qua by 09436793970
a comment was made to the photo: Vkook♥–♥ hơn một năm qua by 09430379310
a comment was made to the photo: V/ Kookie *-**”˜˜”*°•.ƸӜƷ hơn một năm qua by NovaDragon
a video đã được thêm vào: 20 reason to ship vkook/taekook hơn một năm qua by Alefa
a comment was made to the fan art: V/ Kookie *-**”˜˜”*°•.ƸӜƷ hơn một năm qua by prince_violet
fan art đã được thêm vào: VKook moment~ Burning BTS Livestream hơn một năm qua by Zeppie
a comment was made to the photo: Vkook♥–♥ hơn một năm qua by Zeppie
a comment was made to the fan art: Cute VKook Moment gif~ ♥ hơn một năm qua by GDragon612
a comment was made to the fan art: Cute VKook Moment gif~ ♥ hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: 뷔국 VKOOK Moments ♥”˜˜”*°•.ƸӜƷ hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: 뷔국 VKook Moments *”˜˜”*°•.ƸӜƷ hơn một năm qua by GDragon612