VIXX Updates

a photo đã được thêm vào: Ravi❤️ cách đây một tháng 1 by GDragon612
a video đã được thêm vào: HONG BIN(VIXX),/HYUNG WON(MONSTA X) _ COOL tình yêu cách đây 3 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: LEO~Romanticism Official M/V cách đây 3 tháng by GDragon612
an icon đã được thêm vào: Ken(vixx) cách đây 4 tháng by Khairunnisa56
a comment was made to the fan art: ♣ Ken ♣ cách đây 4 tháng by Khairunnisa56
a video đã được thêm vào: 라비(RAVI) - 'TUXEDO' Official M/V Teaser cách đây 7 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 레오 LEO (VIXX) - FEEL tình yêu Official M/V🌹🌹💖💖 cách đây 7 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: 라비 (RAVI) - live (Feat.청하) Interview🌹💖🌹💖 cách đây 7 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: VIXX - Walking MV💖💖💖 cách đây 8 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: 빅스(VIXX) - 걷고있다 Audio Teaser cách đây 8 tháng by Ieva0311
a comment was made to the poll: Who is the hottest VIXX member? cách đây 9 tháng by zanhar1
a poll đã được thêm vào: Whose 'Fantasy' teaser do bạn like best? cách đây 10 tháng by zanhar1
a poll đã được thêm vào: Who is the hottest VIXX member? cách đây 10 tháng by zanhar1
a comment was made to the poll: Favourite member in VIXX? cách đây 10 tháng by zanhar1
a video đã được thêm vào: VIXX ~Reincarnation MV Official Teaser💖💖💖 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: RAVI~ADORABLE 🌹♥ღ hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: Ken(Vixx)~ The Late Regret🌹♥ღ hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: N(Vixx)~LAST FANTASIA Performance Video🌹♥ღ hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: LEO(VIXX) - Touch & Sketch(Comeback Stage/M COUNTDOWN)🌹♥ღ hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: LEO 1st MINI ALBUM Commentary 'Draw Your Attention'🌹♥ღ hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: 《Debut Stage》 LEO(레오) - Touch & Sketch @인기가요 Inkigayo 20180805 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 레오 LEO ~Touch & Sketch M/V Official Teaser🔥🔥 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: 레오(LEO) - Concept Film 'LEO FROM LEO' hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 라비(RAVI) - FRYPAN Choreography Video hơn một năm qua by Ieva0311
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by Ieva0311
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: (N) FAST-ER-VIEW🌹🌺🌷 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: 레오(LEO) - FREE TEMPO hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 엔(N) - 인연 Performance Video hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VIXX TV cookie #7🌹🌺🌷 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: VIXX ~weekly idol 🌹🌺🌷 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: VIXX -~Scentist hiển thị âm nhạc core🌹🌺🌷 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: VIXX~Scentist M/V Making Film🌹🌺🌷 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: VIXX TV cookie #6🌹🌺🌷 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: VIXX TV cookie #5🌹🌺🌷 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: VIXX TV cookie #4🌹🌺🌷 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: VIXX TV cookie #3🌹🌺🌷 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: VIXX TV cookie #2🌹🌺🌷 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: VIXX TV cookie #1🌹🌺🌷 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: (VIXX) FAST-ER-VIEW🌹🌺🌷 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: 빅스(VIXX) - 향 (Scentist) Vertical Cam (RAVI Focus) hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 빅스(VIXX) - 향 (Scentist) Vertical Cam (KEN Focus) hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 빅스(VIXX) - 향 (Scentist) Dance Practice Video (Moving Cam ver.) hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 빅스(VIXX) - 향 (Scentist) Vertical Cam (N Focus) hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 빅스(VIXX) - 향 (Scentist) Vertical Cam (HYUK Focus) hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 빅스 (VIXX) - 향 (Scentist) MV hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Comeback Stage] VIXX - My Valentine, 빅스 - 마이 발렌타인 hiển thị âm nhạc core 20180421 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Comeback Stage] VIXX - Scentist, 빅스 - 향 hiển thị âm nhạc core 20180421 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: hiển thị Champion EP.266 VIXX - My Valentine hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: hiển thị Champion EP.266 VIXX - SCENTIST hơn một năm qua by Ieva0311