thêm hình ảnh

Villains vs Villains Hình ảnh

thêm video

Villains vs Villains Video

tạo phiếu bầu

Villains vs Villains Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Jack Torrance (The Shining)
Jack Torrance (The Shining)
67%
Annie Wilkes (Misery)
33%
người hâm mộ lựa chọn: The Joker
53%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Davey Jones
48%
45%
người hâm mộ lựa chọn: dc's
35%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Venom
40%
Joker
27%
thêm villains vs villains số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Villains vs Villains Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
thêm villains vs villains các câu trả lời >>  

Villains vs Villains đường Dẫn

thêm villains vs villains đường dẫn >>  

Villains vs Villains tường