thêm hình ảnh

Victorious Hình ảnh

thêm video

Victorious Video

tạo phiếu bầu

Victorious Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Yes but I still loved the episode!!!!!
58%
It was interes- ting.. the drama...
25%
người hâm mộ lựa chọn: no
77%
YESSSS!!!
23%
người hâm mộ lựa chọn: Beck and Jade
56%
26%
người hâm mộ lựa chọn: tell me!!!!!!!!!
tell me!!!!!!!!!
43%
I already watched it
29%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
90%
10%
thêm victorious số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Victorious Các Câu Trả Lời

2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
25 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
6 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm victorious các câu trả lời >>  
viết bài

Victorious Các Bài Viết

thêm victorious các bài viết >>  

Victorious đường Dẫn

thêm victorious đường dẫn >>  

Victorious tường

225jojo đã đưa ý kiến …
I miss this hiển thị but I have Netflix so I can watch it on there đã đăng hơn một năm qua
heart
Courtneyfan6 đã đưa ý kiến …
I tình yêu and miss the hiển thị so much đã đăng hơn một năm qua
1507212 đã bình luận…
Me 2 hơn một năm qua
kiss
hibaaiman đã đưa ý kiến …
i tình yêu your show
its funny đã đăng hơn một năm qua
1507212 đã bình luận…
Hell yeah hơn một năm qua