Vergil Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

mstrofpup89 đã đưa ý kiến …
the BEST villain of all history. plus the coolest đã đăng hơn một năm qua
GenesisCore đã đưa ý kiến …
INSANE BUFFOON ! đã đăng hơn một năm qua
leighaminx đã đưa ý kiến …
Well we all now know that Vergil is in fact in Ultimate Marvel Vs Capcom 3. Anyone wanna bình luận hoặc post stuff from the game? I will link into here his trailer from the game which rocks. Which includes gameplay đã đăng hơn một năm qua
sunny
casymmmm đã đưa ý kiến …
Wow Virgil is so cool I hope he hiển thị up in DMC5 đã đăng hơn một năm qua
cena-fan đã bình luận…
nah not possible! hơn một năm qua
Erza909 đã bình luận…
Yeah,even i wish the same! hơn một năm qua
Britt601 đã bình luận…
I don't know what the hell Capcom is doing :( hơn một năm qua