trả lời câu hỏi này

ma cà rồng Câu Hỏi

Are bạn looking for a good vampire book?

I just published Beyond the Veil on đàn bà gan dạ, amazon it's free with đàn bà gan dạ, amazon Kindle :) The ma cà rồng are thêm like Dracula, and there are cool zombie-like ma sói in it as well with their own society
 Are bạn looking for a good vampire book?
 Kejiiraa posted hơn một năm qua
next question »

ma cà rồng Các Câu Trả Lời

kingcesar67 said:
Absolutely!. I'd tình yêu to find a good novel.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »