trả lời câu hỏi này

vagos club Câu Hỏi

Do bạn eat when bạn type? O_O

 vagos posted hơn một năm qua
next question »

vagos club Các Câu Trả Lời

queen_gina said:
XD,i usually drink coffee when i type,i chew gum...!
select as best answer
 XD,i usually drink coffee when i type,i chew gum...!
posted hơn một năm qua 
*
hoặc chew something!! else!! LOL – Liên minh huyền thoại
vagos posted hơn một năm qua
*
fuck you!i don't chew πραμα!!XDDDDDDDDDDDDD
queen_gina posted hơn một năm qua
Mikethriller said:
No that's just cross..The keyboard fills with bánh mỳ, bánh mì and small pieces get in between they keys..But I do drink coffeeXD
select as best answer
posted hơn một năm qua 
aNNalovechuck said:
I do !:D
select as best answer
 I do !:D
posted hơn một năm qua 
rino25 said:
yes sometimes :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »