Utada Hikaru Updates

a poll đã được thêm vào: Which image do bạn prefer? cách đây 9 tháng by zanhar1
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Don't Think Twice (Kingdom Hearts III Theme) cách đây 9 tháng by OneRedonkChick
a comment was made to the poll: Which album do bạn prefer? cách đây 9 tháng by zanhar1
a poll đã được thêm vào: My two yêu thích Utada albums; which is your favorite? cách đây 9 tháng by zanhar1
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Anata cách đây 10 tháng by OneRedonkChick
a video đã được thêm vào: In The Flesh 2010 buổi hòa nhạc hơn một năm qua by OneRedonkChick
a photo đã được thêm vào: Fantôme Album Cover hơn một năm qua by OneRedonkChick
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - 忘却 feat. KOHH hơn một năm qua by OneRedonkChick
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - 二時間だけのバカンス feat. Ringo Sheena hơn một năm qua by OneRedonkChick
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - 花束を君に hơn một năm qua by OneRedonkChick
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Forevermore hơn một năm qua by OneRedonkChick
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Come Back To Me hơn một năm qua by OneRedonkChick
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - 忘却 (Music Box) hơn một năm qua by OneRedonkChick
a video đã được thêm vào: Final Distance (M-Flo Remix) hơn một năm qua by OneRedonkChick
a poll đã được thêm vào: Do bạn like 'You Make Me Want To Be A Man'? hơn một năm qua by zanhar1
a comment was made to the poll: Which is your yêu thích Hikki's album? hơn một năm qua by zanhar1
a comment was made to the poll: Which song was better, Simple and Clean hoặc Sanctuary? hơn một năm qua by zanhar1
a comment was made to the poll: Poppin hoặc Dirty Desire? hơn một năm qua by zanhar1
an answer was added to this question: I wish I could get her cd but I don't know how? I tried at my libray but all i got was articles. hơn một năm qua by cckjc
a poll đã được thêm vào: Image 1 hoặc 2? hơn một năm qua by zanhar1
a poll đã được thêm vào: Poppin hoặc Dirty Desire? hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru (宇多田光) - Merry giáng sinh Mr. Lawrence - FYI hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - táo, táo, apple And Cinnamon hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Dirty Desire hơn một năm qua by zanhar1
a link đã được thêm vào: Utada Hikaru - Another Chance hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Automatic [LIVE] hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Behind the scene CM hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Nijikan Dakeno Bakansu (feat Shiina Ringo) hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Michi live hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Hanataba Wo Kimini live hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Simple And Clean (Lyrics) hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Boulevard of Broken Dreams hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Me Muero hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Play Ball hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - This One hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Taking My Money hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Utada - Merry giáng sinh Mr. Lawrence hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - On and On hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Simple and Clean (Outsyder Remix) hơn một năm qua by zanhar1
a comment was made to the poll: Do bạn prefer the English versions of the two songs she performed for Kingdom Hearts, hoặc the Japanese versions? hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Devil Inside hơn một năm qua by zanhar1
a question đã được thêm vào: Why do you love Utada Hikaru? What does she represent for you? hơn một năm qua by steve_love
a video đã được thêm vào: Automatic Natural Breeze buổi hòa nhạc 2000 hơn một năm qua by valleyer
a pop quiz question đã được thêm vào: Which one of these songs was used as the opening theme for the J-drama "Majo no Jōken"? hơn một năm qua by OneRedonkChick
a video đã được thêm vào: AUTOMATIC (live) hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru màu sắc Utaban live 03 02 13 hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru Special Medley SMAPxSMAP hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru first tình yêu Natural Breeze buổi hòa nhạc hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru「Beautiful World」 hơn một năm qua by usernameinvalid
an icon đã được thêm vào: Utada Hikaru hơn một năm qua by usernameinvalid