Ugly.Betty.S01E01.Pilot

fan of it?
3 fans
đệ trình bởi Any_SJ hơn một năm qua
save
 The Original Ugly Betty
The Original Ugly Betty
 Detty <3
Detty <3
 Betty's Goodbye Party at Mode 3
Betty's Goodbye Party at Mode 3
 Betty & Daniel
Betty & Daniel
 :)
:)
Betty xấu xí
Betty xấu xí
 Ugly Betty - Episode 4.18- Luân Đôn Calling - Promotional các bức ảnh
Ugly Betty - Episode 4.18- Luân Đôn Calling - Promotional các bức ảnh
 Ugly Betty - Episode 4.18- Luân Đôn Calling - Promotional các bức ảnh
Ugly Betty - Episode 4.18- Luân Đôn Calling - Promotional các bức ảnh
 Ugly Betty - Episode 4.18- Luân Đôn Calling - Promotional các bức ảnh
Ugly Betty - Episode 4.18- Luân Đôn Calling - Promotional các bức ảnh
 season 4 premiere
season 4 premiere
 ugly betty 2010 calendar!
ugly betty 2010 calendar!
 ana ortiz/ hilda suarez
ana ortiz/ hilda suarez
 betty/ america ferrera
betty/ america ferrera
 czech version Ugly Betty
czech version Ugly Betty
 the original betty... from Betty ,la fea
the original betty... from Betty ,la fea
 ugly betty- season 3
ugly betty- season 3
các hình nền
các hình nền
 :)
:)
 Amanda
Amanda
Betty xấu xí
Betty xấu xí
 Henry Betty
Henry Betty
 Amanda
Amanda
Betty xấu xí
Betty xấu xí
 Betty & Daniel
Betty & Daniel
 ugly betty
ugly betty
 ugly betty seasons 1-3 dvd box set
ugly betty seasons 1-3 dvd box set
 ana ortiz/ hilda suarez
ana ortiz/ hilda suarez
 Marc and Amanda
Marc and Amanda
 Marc xmas hình nền
Marc xmas hình nền
 Ana Ortiz
Ana Ortiz
Betty xấu xí
Betty xấu xí
 Marc and Amanda
Marc and Amanda
 czech version Ugly Betty
czech version Ugly Betty
 the wedding
the wedding
Betty xấu xí
Betty xấu xí
 ugly betty
ugly betty
 Coming out
Coming out
 Ugly Betty cast
Ugly Betty cast
 Cast Of
Cast Of "Ugly Betty" On Set Of Final Episode
 Ugly betty Cast
Ugly betty Cast
 Adriana Lima on set of Ugly Betty
Adriana Lima on set of Ugly Betty
các hình nền
các hình nền
 czech version Ugly Betty
czech version Ugly Betty
 Adriana Lima on set of Ugly Betty
Adriana Lima on set of Ugly Betty
 Ugly Betty cast
Ugly Betty cast
 Season 4: Daniel
Season 4: Daniel
 3.08 Promotional các bức ảnh
3.08 Promotional các bức ảnh
Betty xấu xí
Betty xấu xí
 czech version Ugly Betty
czech version Ugly Betty
 wilhelmina slater/ vanessa williams
wilhelmina slater/ vanessa williams
 Ugly Betty Doll!
Ugly Betty Doll!
 daniel meade/eric mabius
daniel meade/eric mabius
 Betty without her braces!
Betty without her braces!
 Betty & Daniel
Betty & Daniel
 Ana Ortiz
Ana Ortiz
Betty xấu xí
Betty xấu xí
 on set of ugly betty- 4 sept /09
on set of ugly betty- 4 sept /09
 BetTy sTyle
BetTy sTyle
 Gio (episode 2.03)
Gio (episode 2.03)
 Betty's Goodbye Party at Mode 3
Betty's Goodbye Party at Mode 3
Betty xấu xí
Betty xấu xí
 Ugly Betty cast
Ugly Betty cast
Betty xấu xí
Betty xấu xí
 Betty & Henry
Betty & Henry
 :)
:)
 UglyBetty!
UglyBetty!
 UglyBetty!
UglyBetty!
 UglyBetty!
UglyBetty!
 :)
:)
 season 4 promo- hilda (ana ortiz)
season 4 promo- hilda (ana ortiz)
 ugly betty season 1- region 2 dvd cover
ugly betty season 1- region 2 dvd cover
 michael urie/ marc st james
michael urie/ marc st james
 michael urie/ marc st james
michael urie/ marc st james
 becki newton/ amanda tanen sommers
becki newton/ amanda tanen sommers
 becki newton/ amanda tanen sommers
becki newton/ amanda tanen sommers
 wilhelmina slater/ vanessa williams
wilhelmina slater/ vanessa williams
 Ana Ortiz
Ana Ortiz
 Season 4: Betty Suarez
Season 4: Betty Suarez
 Ana Ortiz
Ana Ortiz
 becki newton/ amanda tanen sommers
becki newton/ amanda tanen sommers
 Betty & Daniel
Betty & Daniel
 czech version Ugly Betty
czech version Ugly Betty
 ugly betty season 1 dvd- region 2 custom
ugly betty season 1 dvd- region 2 custom
 michael urie/ marc st james
michael urie/ marc st james
 becki newton/ amanda tanen sommers
becki newton/ amanda tanen sommers
 Ana Ortiz
Ana Ortiz
 Betty & Daniel
Betty & Daniel
 Jessica Alba On Ugly Betty
Jessica Alba On Ugly Betty
 betty's new look for season 4!!
betty's new look for season 4!!
Betty xấu xí
Betty xấu xí
 daniel meade/eric mabius
daniel meade/eric mabius
 Ana Ortiz
Ana Ortiz
 A huge look alike
A huge look alike
Betty xấu xí
Betty xấu xí
 Ugly Betty-Episode 19-Promo các bức ảnh
Ugly Betty-Episode 19-Promo các bức ảnh
 Betty & Daniel
Betty & Daniel
 Betty & Daniel
Betty & Daniel
 Betty & Daniel
Betty & Daniel
Betty xấu xí
Betty xấu xí
Betty xấu xí
Betty xấu xí
Betty xấu xí
Betty xấu xí
 Daniel and Betty in London!
Daniel and Betty in London!
 Ugly Betty - Episode 4.18- Luân Đôn Calling - Promotional các bức ảnh
Ugly Betty - Episode 4.18- Luân Đôn Calling - Promotional các bức ảnh
 wilhelmina slater/ vanessa williams
wilhelmina slater/ vanessa williams
 daniel meade/eric mabius
daniel meade/eric mabius
 daniel meade/eric mabius
daniel meade/eric mabius
 3.06 Promotional các bức ảnh
3.06 Promotional các bức ảnh
 Anne Bolyen and Betty
Anne Bolyen and Betty
Betty xấu xí
Betty xấu xí
Betty xấu xí
Betty xấu xí
 Ugly Betty - Episode 4.18- Luân Đôn Calling - Promotional các bức ảnh
Ugly Betty - Episode 4.18- Luân Đôn Calling - Promotional các bức ảnh
 claire meade/ judith light
claire meade/ judith light
 justin/ mark indelicato
justin/ mark indelicato
 Ugly Betty Gio
Ugly Betty Gio
 Emmy Pics
Emmy Pics
Betty xấu xí
Betty xấu xí
Betty xấu xí
Betty xấu xí
Betty xấu xí
Betty xấu xí
 Ugly Betty picspam
Ugly Betty picspam
 Amanda
Amanda
 Amanda
Amanda
 amanda and marc- what if?...
amanda and marc- what if?...
 Betty&gio
Betty&gio
Betty xấu xí
Betty xấu xí
 Betty's Goodbye Party at Mode 2
Betty's Goodbye Party at Mode 2
 Betty's Goodbye Party at Mode 2
Betty's Goodbye Party at Mode 2
 Betty's Goodbye Party at Mode 2
Betty's Goodbye Party at Mode 2
 Ugly Betty-Episode 19-Promo các bức ảnh
Ugly Betty-Episode 19-Promo các bức ảnh
 Ugly Betty-Episode 19-Promo các bức ảnh
Ugly Betty-Episode 19-Promo các bức ảnh
 Ugly Betty-Episode 19-Promo các bức ảnh
Ugly Betty-Episode 19-Promo các bức ảnh
 Ugly Betty - Set các bức ảnh - 23rd Nov
Ugly Betty - Set các bức ảnh - 23rd Nov
 Ugly Betty - Set các bức ảnh - 23rd Nov
Ugly Betty - Set các bức ảnh - 23rd Nov
 Ugly Betty - Set các bức ảnh - 23rd Nov
Ugly Betty - Set các bức ảnh - 23rd Nov
 season 4 promo- wilhelmina (vanessa williams)
season 4 promo- wilhelmina (vanessa williams)
 4.03- blue on blue
4.03- blue on blue
 4.03- blue on blue
4.03- blue on blue
 Gio and Betty Episode 2.03 (Getty)
Gio and Betty Episode 2.03 (Getty)
 justin/ mark indelicato
justin/ mark indelicato
Betty xấu xí
Betty xấu xí
 Ugly Betty Gio
Ugly Betty Gio
 Ugly Betty in TV Guide
Ugly Betty in TV Guide
 Bridesmaid in Ugly Betty
Bridesmaid in Ugly Betty
 Cast @ Emmy's
Cast @ Emmy's
Betty xấu xí
Betty xấu xí
 Ignacio Suarez
Ignacio Suarez
 Justin Suarez
Justin Suarez
 Ugly Betty-Episode 19-Promo các bức ảnh
Ugly Betty-Episode 19-Promo các bức ảnh
 Ugly Betty-Episode 19-Promo các bức ảnh
Ugly Betty-Episode 19-Promo các bức ảnh
 ugly betty season 4 promo- betty (america ferrera)
ugly betty season 4 promo- betty (america ferrera)
 Betty & Daniel
Betty & Daniel
Betty xấu xí
Betty xấu xí
 Betty & Daniel
Betty & Daniel
Betty xấu xí
Betty xấu xí
Betty xấu xí
Betty xấu xí
 Ugly Betty - Episode 4.06 - Backseat Betty - Promotional các bức ảnh
Ugly Betty - Episode 4.06 - Backseat Betty - Promotional các bức ảnh
 season 4 promo- marc (michael urie)
season 4 promo- marc (michael urie)
 wilhelmina slater/ vanessa williams
wilhelmina slater/ vanessa williams
 Michael & Becki visit the cast of Avenue Q
Michael & Becki visit the cast of Avenue Q
 Ugly Betty Gio
Ugly Betty Gio
Betty xấu xí
Betty xấu xí

0 comments