• U2. . Images in the U2 club tagged: u2 icon rock band bono larry mullen jr the edge adam clayton livejournal.

    hâm mộ 0 những người hâm mộ    (nguồn: voguecolours @ LJ)

    từ khóa: u2, biểu tượng, rock band, bono, larry mullen jr, the edge, adam clayton, livejournal

0 comments